Gemeentewerk

Hein en Teija Hoeré gingen 30 jaar geleden naar Cali in Colombia. Ze begonnen als jeugd­leiders en stichtten een gemeente, die nu Mision El Abrigo Internacional heet. God heeft deuren geopend naar andere landen, zoals Bolivia en Chilie . Hein en Teija doen o.a.gemeente­werk, zoals prediking en onderwijs, evangelisatie en een school voor leiders. Sinds enkele jaren is er in samenwerking met de Colombiaanse kinderbescherming een kinderopvang/dagverblijf voor tweehonderd kinderen in een armere wijk van Cali.

Onze missie is om mensen te helpen die in nood verkeren. Dit doen wij door bijbelse principes bij te brengen. Door het bijbrengen van bijbelse waarden kunnen wij mensen houvast bieden in hun dagelijkse bestaan. Daarnaast is het belangrijk om de vicieuze cirkel waarin mensen vaak vastzitten te doorbreken door het organiseren van cursussen, samenkomsten en weekenden.