Wij (Hein & Teija Hoeré) zijn aangesloten bij Stichting Zending en Gemeente en werken inmiddels dertig jaar in Cali Colombia. Hier hebben wij verschillende projecten opgezet om mensen met het evangelie te bereiken en pasbekeerde christenen te discipelen. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in drie pijlers: gemeentewerk, kinderwerk en zendingsreizen. De gemeenschappelijke deler is dat we hulp verschaffen aan hulpbehoevenden met behulp van het evangelie in combinatie van verschillende  activiteiten.

Zo leiden wij de kerk Mision el Abrigo Internacional. Daarnaast werken wij inmiddels al meer dan 18 jaar met kinderen uit de armenwijk El Vallado in Cali. We runnen in deze wijk een kinderhuis/dagverblijf waar tweehonderd kinderen naar toe komen. Het kinderwerk is bedoeld als preventie omdat veel kinderen en tieners uit deze omgeving betrokken raken bij criminele activiteiten.

Zaaien van het evangelie

Wat doe je dertig jaar lang in een land als Colombia? Het korte antwoord is:zaaien. In Genesis 8:22 staat: Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En er staat ook: Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten (Galaten6:7)

En wij geloven in die waarheid. Als je ergens bezig bent voor Gods koninkrijk, dan ben je het zaad aan het stooien. En wat hebben we veel gezaaid. Helaas ging dat niet altijd even makkelijk. We raakten soms gefrustreerd en hebben regelmatig teleurstellingen moeten verwerken.

Oogsten van het evangelie

Maar we hebben ook kunnen oogsten. Met hulp van de Heilige Geest ontpopten leiders zich onder onze handen en zagen we gezinnen tot inkeer komen. Dat is een deel van de oogst. We zien de tijden van zaaien en oogsten ook terugkomen bij ons werk in het kinderhuis. Kinderen uit arme wijken van Cali worden hier dagelijks met liefde en zorg opgevangen.

De vruchten van het evangelie

Vruchten zijn de vele contacten die we door de jaren heen hebben opgedaan. En dit overstijgt de grenzen van Colombia; Ook in Zuid Amerika en Europa kennen we mensen. Door die contacten zijn heel wat deuren opengegaan voor het evangelie.

De oogst zien we ook terug bij de teams die we naar allerlei plekken hebben uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Een voorbeeld is Laura uit Chili. Zij leerde Jezus kennen door iemand die wij 25 jaar geleden hebben gediscipeld. Kortgeleden kwam hij bij ons op bezoek.

Een andere vrucht is onze kleine gemeente in Bolivia. Ik denk aan de literatuur die we in Cali en omstreken hebben verspreid. Vrucht is ook al die lieve mensen die naar de kerk komen.

Dank de Heer

En we blijven doorgaan met zaaien.Jezus zegt in een gelijkenis: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad werpt op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Dank de Heer, hij weet hoe.